Garantie

YSO Lichtreclame garandeert de perfecte werking van de door ons geproduceerde lichtreclame. Voor een periode van 2 jaar geven wij volledige garantie op productiefouten, het niet of foutief werken van de lichtreclame. 

Als de lichtreclame niet of niet goed functioneert door oneigenlijk gebruik, onjuiste montage of door (derden) uitgevoerde wijzigingen aan de lichtreclame, vervalt de garantie.

Voor het in werking treden van de garantie dient u de kapotte lichtreclame (dele) op te sturen naar de fabriek. Als uit onderzoek blijkt dat het niet functioneren van de lichtreclame geen productiefout is, zullen wij u een offerte sturen met een specificatie van de reparatiekosten, anders vervangen wij de producten kostenloos.

Transportschaden
Wij versturen uw reclames verzekerd tegen schaden. Indien u schade aan uw zending ontdekt, moet u DE VERPAKKING BEWAREN en foto's van de schaden maken voor onderzoek door de transporteur. Alleen zo kunnen wij aanspraak maken op de transportverzekering.